اطلاعیه مهم در خصوص درج صلاحیت فعالیت حرفه ای در بخش نظارت بر لوله کشی گاز خانگی و یا نظارت بر لوله کشی گاز مصارف عمده

  باطلاع کلیه مهندسان مکانیک دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی عضو سازمان که باستناد ابلاغیه شماره ۰۲/۱۰۰/۲۷۷۳۷ تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ مقام عالی وزارت راه و شهرسازی با موضوع الزام استفاده از ویرایش چهارم مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان، موفق به گذراندن دوره های آموزشی و یا بازآموزی مربوط به لوله کشی گاز خانگی و یا مصارف عمده شده اند می رساند، برای شروع و یا تداوم فعالیت حرفه ای در بخش های مذکور، بایستی قبل از شروع هرگونه اقدام برای تمدید، ارتقا پایه و یا هرگونه تغییر در پروانه اشتغال به کار مهندسی جهت درج صلاحیت فعالیت حرفه ای در بخش نظارت بر لوله کشی گاز خانگی و یا نظارت بر لوله کشی گاز مصارف عمده در ظهر پروانه اشتغال به کار مهندسی(در صورت داشتن تمامی شرایط لازم و کافی) از طریق سامانه سپامک، به واحد آموزش واقع در طبقه ۵ ساختمان مرکزی سازمان، برای تطبیق و احراز شرایط لازم مراجعه فرمایید.