وبینار تخصصی"طراحی لرزه ای دیوارهای بنایی غیر سازه ای" برگزار شد+به همراه فیلم و فایلهای سخنرانی