اطلاعیه برگزاری آزمون پایان دوره آموزشی "نظارت بر انشعاب آب و فاضلاب(آبفا)"