اطلاعیه در خصوص فراخوان ثبت نام از داوطلبان نامزدی عضویت در هیات نمایندگی(اجرائی) سازمان نظام مهندسی در شهرستانهای مراغه و میانه