اطلاعیه ثبت نام در دوره آموزشی "نظارت بر انشعاب آب و فاضلاب(آبفا)"