به نام خدا

اطلاعیه انجمن صنفی کارفرمایی سازندگان مسکن و ساختمان استان آذربایجان شرقی

از کلیه مجریان محترم ذیصلاح حقیقی و حقوقی استان آذربایجان شرقی که متقاضی عضویت در انجمن و شرکت در انتخابات آتی هیئت مدیره و بازرسان در مورخه ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ هستند، تقاضا می شود حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ مدارک مورد نیاز را از ساعت ۹ تا ۱۴ به آدرس ذیل تحویل و رسید دریافت نمایند. با عنایت به اینکه که احراز عضویت در انجمن با رعایت مفاد ماده چهار اساسنامه انجمن و پس از تایید عضویت توسط کمیته احراز شرایط عضویت مقدور بوده، لذا پس از انقضای مهلت فوق تحویل مدارک جهت بررسی در کمیته مربوطه امکان پذیر نخواهد بود.

مدارک مورد نیاز:

۱. اصل درخواست عضویت تکمیل شده با مهر و امضا معتبر(درج نام امضا کننده) طبق فرم پیوستی.

۲. کپی پشت و روی پروانه سازندگان مسکن و ساختمان دارای اعتبار.

۳. کپی فیش واریز مبلغ ورودیه بحساب انجمن (حقیقی ۰۰۰ ۲۵۰ ریال – حقوقی ۰۰۰ ۵۰۰ ریال).

آدرس تحویل مدارک: تبریز- خیابان ۲۲ بهمن (راه آهن)- تقاطع قطران بطرف نصف راه- مجتمع عمران طبقه دوم- واحد ۲۰۵ تلفن : ۳۴۴۳۷۳۸۳ – ۰۹۱۴۱۱۴۵۹۷۱ (آقای مهندس یعقوب فریداحمدی-نیا)

شماره کارت: ۲۷۶۲-۹۴۷۶-۳۳۷۸-۶۱۰۴ (بنام انجمن نزد بانک ملت)

با تقدیم احترام انجمن سازندگان مسکن استان آ.ش

۱۴۰۱/۰۱/۲۷