سازمان نظام مهندسی ساختمان , دفتر نمایندگی مراغه

 

توجه "
همکاران خانم که عضو نظام مهندسی بوده و تمایل به شرکت در برنامه های ورزشی را دارند، جهت ثبت نام اولیه حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه چهارم اردیبهشت ماه 96 به دبیر خانه نظام مهندسی مراغه مراجعه فرمایند.

اطلاعیه "
از اعضای محترمی که متقاضی شرکت در دوره های ارتقاء پایه و دوره کاراموزی صلاحیت اجرا می باشند , دعوت می گردد جهت ثبت نام حداکثر تا 14 اردیبهشت ماه سال 1396 به دبیر خانه دفتر نمایندگی مراجعه فرمایند.