سازمان نظام مهندسی ساختمان , دفتر نمایندگی مراغه

 


اطلاعیه
پیرو ارجاع کار نظارت بصورت سیستم کامپیوتری و از طریق نرم افزار تندیس از کلیه اعضاء محترم خواهشمند است جهت ثبت نام و یا تمدید پروانه در سایت فوق اقدامات لازم را مبذول فرمائید ضمنأ اعضاء محترمی که یکماه مانده به اتمام اعتبار پروانه اقدام به تمدید ننمایند سیستم بطورخودکار از صف بندی خارج می نماید و نحوه ارجاع و مصوبات و دستورالعملهای صف بندی در سایت نظام مهندسی استان موجود می باشد.