سازمان نظام مهندسی ساختمان , دفتر نمایندگی مراغه

 


به اطلاع کلیه مهندسین ناظر محترم می رساند مدت قرارداد خدمات نظارت از تاریخ صدور پروانه ساختمان برابر مدت پروانه می باشد.

اطلاعیه
بدینوسیله از شرکت ها و اعضاء محترم حقیقی و حقوقی که تمایل به چاپ آگهی تبلیغاتی (اعم از آگهی مربوط به ارائه خدمات مهندسی یا هرگونه موضوع مربوط به صنعت ساختمان) در سررسید اختصاصی سال 98 سازمان نظام مهندسی ساختمان را دارند؛ دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر حداکثر تامورخ 97/10/15 به واحد روابط عمومی سازمان مراجعه و یا با شماره تلفن 09144180634 تماس حاصل فرمائید.