سازمان نظام مهندسی ساختمان , دفتر نمایندگی مراغه

 

بسمه تعالی
اطلاعیه کنترل طراحی برق
با عنایت به تعداد کنترل کنندگان طراحی رشته تاسیسات برقی در شهرستان، متقاضیان کنترل طراحی برق می توانند درخواست همکاری خود را به دبیرخانه دفتر نمایندگی تحویل دهند تا اقدام و پیگیری لازم صورت گیرد. به استحضار می رساند که داشتن حداقل پایه دو طراحی، ضرورت دارد.
هیئت اجرایی نظام مهندسی ساختمان مراغه