سازمان نظام مهندسی ساختمان , دفتر نمایندگی مراغه

 

به اطلاع همکاران محترم میرساند:
چنانچه در خصوص سامانه ارجاع نظارت سازمان (تندیس) سوال یا ابهامی مد نظر دارند؛ میتوانند روز دوشنبه 96/09/27 از ساعت 11 الی 13 به دفتر نمایندگی شهرستان مراغه مراجعه نموده و مسائل مقتضی را بامسئول محترم امور شهرستانها و مسئول نرم افزار تندیس مطرح نمایند.