سازمان نظام مهندسی ساختمان , دفتر نمایندگی مراغه

 به اطلاع اعضای محترمی که در آزمون مبانی گودبرداری ژئوتکنیک و سازه نگهبان غیبت داشته و یا نمره قبولی کسب نکرده اند می رساند آزمون مجدد روز سه شنبه مورخ 95/12/17 ساعت 15 در محل دانشکده عمران (ساختمان شماره 7 )دانشگاه تبریز برگزار خواهد شد. لازم به ذکر است در صورت عدم شرکت در این آزمون اعضای محترم ملزم به شرکت در کلاس نیز خواهند بود .